Thursday, October 15, 2009

BAHASA MELAYU SEBAGAI PETUNJUK TAMADUN BANGSA

Cabaran Timbalan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, agar ilmuwan Malaysia menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi (Berita Harian, 7 Oktober), kena pada masanya dan wajar disambut. Bola kini berada di gelanggang ribuan ilmuwan yang berada di IPTA awam dan swasta, institusi penyelidikan dan pengembangan, serta yang bergerak sendirian.
Kuantiti dan kualiti penerbitan ilmiah dan penerbitan untuk bacaan umum di sesebuah negara, selalunya dijadikan petunjuk tamadun sesuatu bangsa. Masyarakat hari ini tidak sahaja ‘melihat’ tamadun masa lampau berdasarkan tinggalan-tinggalan sejarah. Memang masyarakat hari ini akur akan wujudnya tamadun Romawi kerana sisa Roman Forum dan Colosseum; tamadun India kerana seni bina di Lembah Indus atas pendewaan Hindu, Buddha dan Jain; tamadun China kerana Tembok Besar; tamadun Mesir kerana Piramid; dan tamadun Maya kerana Chichen Itza di semenanjung Yucatan. Akan tetapi yang lebih penting daripada itu ialah tinggalan-tinggalan dalam bentuk teks persuratan dalam pelbagai jenis tulisan termasuk pictographs dan ideograms.
Cabaran Timbalan Perdana Menteri itu ketika merasmikan Bulan Bahasa Kebangsaan 2009 tentulah ada kaitannya dengan karya ilmiah bermutu tinggi dalam bahasa Melayu. Pastilah beliau secara yakin menyedari tamadun rantau ini amnya, dan Malaysia khasnya, yang berpaksi pada bahasa dan kebudayaan Melayu. Mutakhir juga beliau sering berbicara tentang usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu, termasuk menghapuskan PPSMI mulai tahun 2012. Dapat juga diduga beliau meyakini bahawa bahasa Melayu akan menjadi lebih dinamik, relevan dan bermartabat sekiranya menjadi bahasa ilmu tinggi. Dalam konteks inilah cabaran tersebut dizahirkan, dan sewajarnya disambut oleh para ilmuwan. Ciri bahasa moden, termasuk bahasa Melayu, ialah kemampuannya untuk menjadi bahasa ilmu.
Terdapat empat elemen yang biasanya dikaitkan dengan bahasa. Elemen-elemen tersebut ialah bahasa yang didengar, bahasa yang dituturkan, bahasa yang ditulis, dan bahasa yang dibaca. Ketika zaman primitif, dan pada ketika sesuatu bahasa dituturkan oleh kelompok terpencil, hanya dua eleman bahasa sahaja yang hidup – iaitu bahasa yang dituturkan, dan bahasa yang didengar. Keperluan ilmu pengetahuan yang lebih canggih, yang mendorong kemunculan sesuatu tamadun, memerlukan dua elemen bahasa lagi iaitu bahasa yang ditulis, dan bahasa dan dibaca.
Tulisan-tulisan kuno, pictograph, ideograms, rumi, jawi dan sebagainya, telah mentransformasi sesuatu idea yang abstrak dan berada dalam dunia fikiran, menjelma sebagai aksara dan wacana yang boleh dibaca dan difahami. Pangkal tamadun memerlukan pemikir yang boleh mencipta aksara, guru yang mengajar dan murid yang mempelajarinya. Aksara dan wacana telah berperanan meluahkan sesuatu catatan atau pemikiran yang mudah, hinggalah kepada penzahiran idea serta pemikiran yang kompleks. Demikianlah proses tamadun itu berkembang dan menjadi perkasa.
Tamadun Malaysia kini terus memerlukan keempat-empat elemen tersebut bagi bahasa Melayu yang menjadi bahasa ilmu, bahasa perpaduan, dan Bahasa Kebangsaan. Sehubungan itu mutu bahasa Melayu yang didengar, dituturkan, ditulis dan dibaca mestilah memperlihatkan peningkatan. Hal ini lebih mendesak dewasa ini, ketika perkembangan bahasa Melayu sedang menghadapi ancaman. Akan tetapi kesungguhan pihak kerajaan untuk memperkasakan bahasa Melayu mutakhir ini harus juga dilihat sebagai suatu peluang keemasan, terutamanya oleh institusi-institusi yang dipertanggungjawabkan mengembangkan bahasa Melayu.
Sebelum membicarakan aspek penerbitan dalam bahasa Melayu yang menjadi petunjuk tamadun – yakni merujuk bahasa Melayu yang ditulis dan yang dibaca, wajar juga disentuh tentang bahasa Melayu yang dituturkan dan didengar. Seperti yang telah dinyatakan, bahasa Melayu yang dituturkan dan didengar, terutamanya dalam situasi rasmi, wajar memperlihatkan peningkatan mutu. Harapan ini sejajar dengar taraf bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan Bahasa Kebangsaan.
Akan tetapi mutakhir ini, lebih-lebih lagi dalam situasi tidak rasmi, mutu bahasa Melayu yang dituturkan dan didengar, amatlah mengecewakan. Timbullah istilah ‘bahasa rojak’ dan sebagainya. ‘Bahasa rojak’ ini turut dipindahkan ke atas pentas, di rostrum ucapan, dan diudarakan dalam penyiaran elektronik seperti radio dan tv. Akibatnya, bahasa Melayu tidak ditampilkan dengan citra yang baik dan yang sepatutnya. ‘Bahasa rojak’ terjadi kerana kelemahan penuturnya menguasai kosa kata, diksi dan aturan berbahasa dengan baik, bukan kelemahan bahasa Melayu itu sendiri.
Bahasa Melayu juga kerap kali dipinggirkan dalam ucapan atau acara yang sepatutnya menggunakan Bahasa Kebangsaan ini. Tokoh pemimpin pernah melakukannya. Agensi-agensi kerajaan pernah melakukannya. Syarikat-syarikat berhubung Kerajaan (GLC) pernah melakukannya. Pihak swasta pula memang tampaknya agak tidak menghiraukan Bahasa Kebangsaan, kerana kurangnya peraturan serta pengawalan, serta tidak diberi contoh teladan yang boleh ditiru. Gejala ini wajar diperbaiki dan dihindari, bagi menjaga taraf dan mutu bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan.
Lebih daripada bahasa yang dituturkan dengan baik dan didengar, bahasa Melayu memerlukan kepustakaan ilmu yang luas. Dalam hubungan inilah cabaran Timbalan Perdana Menteri itu dilontarkan ke tengah-tengah gelanggang para ilmuwan.
Menurut perangkaan Perpustakaan Negara Malaysia, kebelakangan ini jumlah buku judul baru yang diterbitkan di Malaysia ialah antara 8,000 – 10,000 judul setahun, mengalami tahun pasang-surutnya. Jumlah ini meliputi semua buku untuk kanak-kanak, remaja dan dewasa; serta buku ilmiah dan bacaan umum. Daripada jumlah tersebut, jumlah buku ilmiah bermutu tinggi amat kecil bilangannya. Dalam penilaian memilih buku ilmiah terbaik, termasuk Anugerah Akademik Negara yang dianjurkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, saingan karya ilmiah terbaik amat kecil dan tidak pernah sengit.
Jumlah penerbitan buku negara ini sewajarnya mencapai panduan umum sejagat, iaitu sekurang-kurangnya pada nisbah 0.01% daripada jumlah penduduk. Dengan penduduk Malaysia dianggarkan 26 juta jiwa, maka judul buku baru setahun wajar mencapai 26,000 judul; bukan 10,000 judul seperti sekarang.
Dari manakah jumlah 26,000 judul baru itu, yang setengah daripadanya patut merupakan buku ilmiah boleh diperolehi? Dengan adanya 20 buah institusi pengajian tinggi awam, puluhan pusat penyelidikan dan pengembangan bidang tertentu, dan ratusan IPTS peringkat kolej, kolej universiti dan universiti, jumlah 26,000 judul baru itu boleh dicapai sekiranya kebanyakan staf akademik dan penyelidik menerbitkan karya ilmiah mereka, setiap satu atau dua tahun. Malangnya kebanyakan mereka tidak menulis!
Gejala ini sewajarnya menggerakkan suatu kebangkitan kolektif bagi menyahut cabaran Timbalan Perdana Menteri itu. Sepatutnya pihak-pihak seperti Dewan Bahasa dan Pustaka, penerbit-penerbit universiti, ITNM, pusat-pusat penyelidikan dan pengembangan bidang tertentu, penerbit-penerbit swasta, dan pihak-pihak berkepentingan lain, segera duduk semeja menentukan strategi jangka pendek dan jangka panjang bagi menerbitkan karya ilmiah bermutu tinggi. Sebelum tahun ini berakhir, pelan strategik penerbitan ilmiah wajar diumumkan untuk pengetahuan ramai.
Hal ini penting kerana massa perlu melihat kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi. Jika selama ini mereka boleh membaca buku ilmiah tentang pelbagai bidang dan subbidang dalam bahasa Inggeris, maka hasil pelan strategik itu nanti mestilah membolehkan mereka membaca pelbagai buku ilmiah pelbagai bidang dan subbidang dalam bahasa Melayu.
Dewan Bahasa dan Pustaka sering mencanangkan bahawa mereka telah mencipta kira-kira sejuta istilah pelbagai bidang dan subbidang dalam bahasa Melayu. Akan tetapi peristilahan saja belum mencukupi bagi menyuburkan penulisan dan penerbitan karya ilmiah bermutu tinggi. Justeru pelan strategiknya wajar turut mengambil kira latihan yang sistematik dan tekal dalam usaha memberi kursus bahasa dan laras bahasa, melatih penulis, editor umum dan editor bidang, pereka, ilustrator dan sebagainya.
Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tinggi sedang berada dalam kedudukan genting dan mencemaskan. Kerajaan melalui Timbalan Perdana Menteri bukan sahaja melontarkan cabaran, malah memberi ‘peluang kedua’ untuk bahasa Melayu bangkit mengisi kepustakaan ilmu moden. Harapannya, karya ilmiah bermutu tinggi terus menjadi petunjuk kepada pengembangan tamadun, dan dinamika bahasa Melayu itu sendiri [Telah tersiar dalam BERITA MINGGU 10 Oktober 2009].

4 comments:

  1. Dr, apa status PPSMI sekarang? Bila ianya sebenar-benarnya akan dimansuhkan? Sebesar mana lagi kasualti Bahasa Melayu diperlukan untuk PPSMI dihentikan?

    ReplyDelete
  2. Khabarnya pada 2012, itu semua kita tahu. Tapi pejuang bahasa mulai ragu-ragu sebab (a) sudah ada kenyataan mana-mana sekolah, terutama di bandar, yang telah melaksanakan PPSMI, boleh meneruskan PPSMI! (b) Menunggu 2012 banyak perkara boleh berlaku. Saya bimbang jargon 1Malaysia akan turut menghalalkan dan meneruskan PPSMI lagi.

    ReplyDelete
  3. Jadi, apa langkah kita seterusnya? Takkan hanya mendiam diri.

    ReplyDelete