Tuesday, November 20, 2012


 

 

 “Menitikberatkan pelajaran merupakan citra penting masyarakat Cina, kerana melalui pelajaran mereka boleh mengubah nasib buruk menjadi nasib yang lebih baik. Mereka menekuni sesuatu bidang dan berilmu dalam bidang tersebut (umpamanya perniagaan). Jika pada hari ini kita melihat kejayaan masyarakat Cina dalam sektor bisnes dan beberapa profesion yang terhormat, ia tidak dicipta sekelip mata. Ia berpangkal daripada keperitan hidup bermigrasi ke selatan, hampir bermula dengan sifar, tetapi dibakar dengan semangat kental untuk mengubah nasib melalui kunci ilmu pengetahuan.” 
 Kumpulan cerpen oleh Lai Choy (penulis Cina Malaysia yang menulis cerpen dalam bahasa Melayu) berjudul Migrasi ke Selatan,  telah diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Akan tetapi judul tersebut memberi gambaran serta konotasi yang jauh lebih realistik dan mendalam terhadap hakikat diaspora masyarakat Cina di Malaysia.      
 Ketika membaca dan menilai sebuah manuskrip antologi 14 cerpen Mahua, saya mendapati bahawa penulis-penulis cerpen dalam antologi ini secara jujur mengimbas kembali migrasi nenek moyang mereka ke selatan, ke tanah air baharu yang kini dikenali sebagai Malaysia. Antologi cerpen ini diusahakan oleh Persatuan Penterjemahan dan Penulisan Kreatif (PERSPEKTIF) yang aktif membina jambatan persefahaman sastera pelbagai kaum melalui usaha penterjemahan dan penerbitan. Antologi cerpen ini  mungkin akan diterbitkan pada penghujung tahun ini oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan judul “Misteri Pahatan : Antologi Cerpen Mahua V”. 
       Beberapa buah cerpen dalam antologi ini mencitrakan watak-watak Cina yang menyedari pangkal pohon diaspora mereka di beberapa wilayah China, yang dahan serta ranting diasporanya  menyebar ke beberapa tempat, khususnya Malaysia. Mereka bermigrasi atas beberapa alasan seperti politik, ekonomi atau ‘kekejaman’ alam yang membawa musim yang tidak memihak pertanian. Generasi yang hidup, lahir dan membesar di tanah air baharu ini bebas mengamalkan kebudayaan mereka, dan dalam masa yang sama turut mengasimilasi budaya dan kehidupan tempatan yang dilatari alam, flora dan fauna yang agak berbeza daripada tanah leluhur. Dua buah cerpen yang watak-wataknya menyedari akan asal usul dari tanah leluhur ialah “Bandar Usang” (oleh Chen Wen Rui) dan “Watak-watak Perantau” (oleh Li Tian Bao).
       Di  bandar usang yang menua bersama perantau-perantau, kehidupan getir diteruskan dengan warna warni tersendiri : kenangan, impian dan realiti. Ketika pemuda pemudinya meninggalkan ‘Bandar Usang’ untuk bekerja di luar negara bagi mencari bekalan kesenangan (sebahagiannya sebagai pekerja tanpa izin) yang bergelut dengan nasib, penipuan dan manipulasi, hanya sedikit sumber yang mampu menghiburkan orang-orang tua yang menetap di ‘Bandar Usang’, umpamanya Mak Kuang Fu yang selepas mandi dengan air suam, duduk menghadap tv menonton siri “Balik ke Tangshan.” Tangshan, tanah leluhur telah lama ditinggalkan ketika migrasi ke selatan, tetapi ironinya, seperti penutup cerpen ini, generasi muda Cina kini terpaksa pula merantau ke negara-negara lain  untuk cuba mencipta kehidupan yang lebih baik. Rantai perantauan berputar semula.
       Fengtang dalam “Watak-watak Perantau” mencipta kejayaan bisnes di sini, tetapi dia harus membayar kesan emosi yang tinggi. Dia meninggalkan kampung halaman di Tangshan yang sering dilanda kemarau dan banjir silih berganti, serta seorang isteri  enam tahun lebih tua daripadanya yang dijodohkan oleh keluarga. ‘Tidak pernah kurang bagi ‘orang rumah’nya; orang perempuan di luar pun sentiasa dibekalkannya pakaian-pakaian lawa lagi berharga. Akan tetapi hanya ‘orang rumah’ di Tangshan yang tidak dapat semua kemewahan ini.’ Tanah leluhur adalah latar yang perlahan-lahan memudar dalam bayangan bersama-sama imejan watak dan peristiwa yang pernah menghuni jiwa protagonisnya – seperti sapuan dakwat China yang menipis di pinggir kertas kehidupan hari tua.
         Setelah selesai membaca sesebuah buku, seperti antologi cerpen ini, pembaca akan mendapat beberapa kesan, termasuk kesan estetik dan pengalaman intelektual yang membekas oleh kuasa naratifnya. Oleh sebab semua cerpen dalam antologi ini dihasilkan oleh penulis-penulis Cina Malaysia yang berbakat, citra umum masyarakat Cina turut terlakar di dalamnya.
       Citra pemigrasi ke selatan ini mungkin stereotaip, tetapi streotaip yang berdimensi positif. Dalam cerpen ‘Bandar Usang’ ada sebuah lagu nyanyian para pelajar sekolah rendah Cina yang menjadi kunci pembuka citra ini : ‘Kita keturunan Cina yang migrasi ke selatan mempunyai sejarah yang panjang. Di kampung halaman baru ini kita terokai, kita bertitik peluh dan berdarah membanting tulang, amalan yang baik ini harus diwarisi dan dikembangkan seterusnya.’
       Mereka ‘meneroka’ pelbagai bidang pekerjaan di kampung halaman baru : bertani atau menternak seperti dalam cerpen “Tahi Harimau,” berniaga secara kecil-kecilan seperti dalam cerpen “Kucing Hitam dan Kucing Bertompok,” atau dalam skala yang lebih besar seperti watak Fengtang dalam “Watak-watak Perantau,” hinggalah terlibat dalam aktiviti  yang tidak bermoral seperti yang dilalui Yu Nihong dan Denghua dalam “Watak-watak Perantau.”
       Menitikberatkan pelajaran merupakan citra penting masyarakat Cina, kerana melalui pelajaran mereka boleh mengubah nasib buruk menjadi nasib yang lebih baik. Mereka menekuni sesuatu bidang dan berilmu dalam bidang tersebut (umpamanya perniagaan). Jika pada hari ini kita melihat kejayaan masyarakat Cina dalam sektor bisnes dan beberapa profesion yang terhormat, ia tidak dicipta sekelip mata. Ia berpangkal daripada keperitan hidup bermigrasi ke selatan, hampir bermula dengan sifar, tetapi dibakar dengan semangat kental untuk mengubah nasib melalui kunci ilmu pengetahuan.
       Tema menitikberatkan pelajaran terlakar dalam “Bandar Usang” dan “Dik Nyonya.” Perbualan antara Cikgu Yang dengan bapa Lin Zhina ini (dalam “Dik Nyonya”) menggambarkannya : ‘Dia ada menegaskan kepentingan pendidikan melalui bahasa ibunda. Oleh itu dia pun membuat keputusan berpindah ke sini. Ini menyenangkan Zhina bertukar ke sekolah Cina demi menerima unsur kebudayaan Cina …(yang) pasti tidak akan merupai anak sulungnya, Yingchong, yang asyik menyanjung hujan emas perak di negara barat.’
       Penegasan terhadap ‘kepentingan pendidikan melalui bahasa ibunda’ dalam cerpen “Dik Nyonya” wujud lama sebelum dasar PPSMI yang penuh kontroversial itu. Bagi majoriti masyarakat Cina,  pendidikan melalui bahasa ibunda bukan sahaja dianggap sebagai kaedah mencerap pengetahuan secara alamiah dan berkesan, malah diangap sebagai suatu kaedah ‘menerima unsur kebudayaan Cina’ (seperti petikan perbualan Cikgu Yang dengan bapa Lin Zhina di atas).
       Bagi aktivis Melayu yang menentang dasar PPSMI kesedaran ini juga dikongsi bersama. Pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Melayu akan memudahkan pelajar Melayu atau pelajar aliran sekolah kebangsaan menerima pengetahuan bagi kedua-dua ilmu tersebut secara alamiah dan lebih berkesan. Di samping itu, oleh kerana bahasa adalah produk sesuatu budaya, maka para pelajar akan turut menerima unsur kebudayaan Melayu yang menjadi teras bagi kebudayaan kebangsaan. Pandangan sinis masyarakat Cina terhadap orang Cina yang tidak melanggan konsep keCinaan yang total, digambarkan melalui sebutan ‘OCBC’ yakni ‘orang Cina bukan Cina!’
       Kehidupan sesuatu masyarakat adalah sebuah jelmaan idealisme kolektif dan realiti individual. Sungguhpun masyarakat Cina mencitrakan kehidupan yang berpaksi pada pendidikan yang berguna, nilai tradisional yang positif, bekerja keras, serta perniagaan yang menguntungkan – yang semuanya boleh dijadikan asas pembentukan sebuah kehidupan yang mapan dan berkualiti, tetapi sejumlah penulis dalam antologi ini menyedari akan realiti individual yang oleh sebab-sebab tertentu, gagal melanggani idealisme kolektif bangsanya. Ini melibatkan suatu realiti yang semakin ketara di dunia pascamoden mutakhir.  Ini melibatkan kehidupan dan watak yang dipinggirkan, yang dimarginalkan oleh masyarakat dan  nasib malangnya sendiri.    Watak-watak malang ini terjelma pada tubuh Wang Cui Yu (“Burung Tiong yang Comel”), Niu Yecheng (“Desakan Nafsu”), dan Xiao Ping (“Rintihan Si Merah Jambu”).
          Salah satu keasikan merenangi perairan sastera ialah apabila kita dapat menyelami psikologi manusia melalui watak-watak yang ditampilkan di dalam karya. Sebuah karya sastera bukanlah semata-mata pemaparan tentang watak dan aksi kehidupannya. Yang tidak kurang penting ialah bagaimana psikologinya ketika bersemuka dengan konflik, yakni psikologi yang berlatarbelakang pendidikan, pengetahuan dan cara pendewasaannya – sehingga secara tidak langsung boleh menawarkan pengalaman baru dan pengalaman intelektual kepada khalayaknya melalui strategi naratif pengarangnya.
       Melalui antologi cerpen ini, langkah pertama migrasi ke selatan oleh leluhur mereka terdahulu, telah merunutkan ribuan tapak tentang kehidupan getir dan manis rakan-rakan Cina kita di Malaysia. Tahniah kepada para penulisnya. Tahniah kepada para penterjemahnya yang melalui kuasa bahasa, membina jambatan sastera penghubung dua tebing jiwa, perasaan dan pemikiran manusia.

 

 

No comments:

Post a Comment