Sunday, November 4, 2012


 

“Pandangan-pandangan liberal dan sekular terhadap hukum syariah di Malaysia antara lain memperdengarkan kepada kita sendaan terhadap hukum hudud yang dicipta Allah – termasuk oleh mereka  yang  beragama Islam. Dengan mempersenda Tuhan, hukum dan undang-undang ciptaan-Nya,  subteks sendaan mereka ialah ‘pernyataan bahawa Tuhan itu tidak sempurna, gagal mencipta hukum dan undang-undang yang sesuai dengan zaman, dan tidak mengetahui norma kehidupan manusia kini setelah Dia menurunkan Adam ke dunia dahulu!”

 MEMPERSENDA TUHAN adalah mainan orang-orang Yahudi. Itu tentunya lebih parah daripada kaum atheis yang memang tidak percaya akan kewujudan Tuhan.
       Tuhan bukan sekadar wujud untuk disembah dan dimuliakan kerana zat dan sifatnya. Erti wujudnya adalah melalui tanda-tanda, kalam, serta segala perintah apa yang harus dilakukan dan dilarang, dalam kerangka hukum-Nya yang amat sempurna dan kekal.
       Inilah yang menjadi dasar pendidikan agama Islam. Penulis yang lahir melalui sistem pendidikan ini seperti pujangga-pujangga Islam di Tanah Arab, atau di Alam Melayu, memanfaatkan bakat kepengarangan mereka dalam puisi dan prosa untuk menterjemahkan zat, sifat serta segala peraturan-Nya. Bagi penulis yang tidak terdidik sepenuhnya dalam sistem pendidikan tersebut, ada yang berusaha mencari ‘jalan lurus’ daripada sejumlah simpang siur kehidupan dunia, dan ada pula yang sesat dalam simpang siur tipu daya dunia.
       Dua aliran pendidikan ini – yang Islami dan sekular – bukan sahaja melahirkan dua kelompok umat dan masyarakat yang mungkin berbeza jarak, persepsi serta ketaatan kepada Tuhan-Nya. Disebut ‘mungkin’ kerana hasil pendidikan bukanlah diukur ketika seseorang itu sedang menerima pendidikannya, tetapi bagaimana ia membentuk citra dirinya setelah menamatkan pendidikan formalnya dan meneruskan pencariannya dalam dunia pendidikan informal yang lebih panjang. Dunia ‘mungkin’ itu boleh menjungkirbalikkan – dengan sisi negatif apabila (ada sebilangan kecil) yang berpendidikan Islami kelihatan mempersenda tuhan, dan dengan sisi positif apabila (ada sebilangan) yang berpendidikan sekular memancarkan citra Islaminya. Ini tidak terkecuali kepada para penulis.
       Jungkirbalik negatif itu turut disebabkan oleh akibat lahir dan berkembangnya tuhan-tuhan baru yang bernama hak asasi, liberalisme dan sekularisme – yang tidak diletakkan dalam kerangka serta tasawwur atau pandangan dunia Islami. Dalam hubungan ini, ketika menyampaikan Pidato Penerimaan Anugerah Sastera Negara pada 20 Oktober 2009 saya menukilkan:

Seteguh dahulukah Melayu-Islam kini?

Akidah mencair atas nama hak asasi,

Islam liberal dan sekularisme mencemari,

Kepada al-Din yang benar hendaklah kembali.

 

Ada yang mencabar hukum syariah,

Anggap hukum duniawi lebih indah,

Tidak sempurna bukan sifatnya Allah,

Di atas segalanyalah asma’ ilahiyyah. 

       Hak asasi manusia untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, rumah, pakaian dan pendidikan adalah penting. Begitu juga hak untuk hidup aman dan bebas daripada pemerintahan diktator serta hukuman yang zalim dan kejam. Akan tetapi hak-hak tersebut adalah lebih kompleks apabila ditinjau dari sudut agama Islam, umpamanya (sekadar menyebut tiga contoh) soal makanan yang halal, konsep keadilan, dan hukum hudud. Hak-hak asasi yang tersebar masa kini lebih beracuan konsep kehidupan barat, umpamanya yang termuat dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Syarikat (1776), yang diterima pakai oleh Dewan Kebangsaan Perancis (1789),  oleh PBB (1948), dan European Convention on Human Rights (1953). Melayu-Islam di Malaysia harus menyedari batas-batas hak asasi barat dan Islam, agar tidak terjerumus ke medan kebebasan tanpa batas.
       Liberalisme pula lebih merupakan suatu falsafah politik yang telah berkembang sejak Abad ke-18 di Eropah, yang dikaitkan dengan kebangkitan golongan kelas menengah baharu, yang mencabar kuasa kebangsawaan tradisional, aristokrat dan golongan  agamawan. Kini, dalam bahasa yang lebih mudah, golongan liberal ialah golongan yang ingin meminggirkan atau memandang remeh terhadap institusi raja dan agamawan (termasuk prinsip dan hukum agama). Konsep Islam liberal telah muncul di Indonesia dan Malaysia, sehingga membimbangkan golongan yang dapat membezakan mana yang hak dan mana yang batil. Tetapi golongan yang batil bukan mudah untuk dihapuskan, kerana mereka lebih memilih jalan mudah untuk menjalankan ritual agama, dan percaya bahawa hukum harus mengikut perubahan masa.
       Faham sekular mula berkembang daripada penganut agama Kristian, terutamanya pada pertengahan Abad ke-20, yang menobatkan peradaban barat dan keinginan mencipta masyarakat yang ‘religionless,’ dengan penekanan kepada kebebasan manusia dan tanggungjawab, dan menurut mereka ‘divine transcendence’ boleh difahami melalui disiplin sejarah, bukan melalui metafizika. Pendidikan sekular, termasuk di Malaysia, jika tidak dilaksanakan berhati-hati dan dengan kesedaran agama yang jitu,  besar kemungkinan melahirkan golongan yang ‘religionless’ – tanpa agama, atau kelihatan beragama tetapi menjarakkan diri daripada ritual serta falsafah agama yang sebenar.

       Pandangan-pandangan liberal dan sekular terhadap hukum syariah di Malaysia antara lain memperdengarkan kepada kita sendaan terhadap hukum hudud yang dicipta Allah – termasuk oleh mereka  yang  beragama Islam. Dengan mempersenda Tuhan, hukum dan undang-undang ciptaan-Nya,  subteks sendaan mereka ialah ‘pernyataan bahawa Tuhan itu tidak sempurna, gagal mencipta hukum dan undang-undang yang sesuai dengan zaman, dan tidak mengetahui norma kehidupan manusia kini setelah Dia menurunkan Adam ke dunia dahulu!’ Golongan ini percaya bahawa hukum serta undang-undang ciptaan manusia, umpamanya common law itu lebih manusiawi dan adil.

       Pada hal common law itu hanyalah ciptaan manusia, manusia yang dicipta Tuhan. Ia suatu undang-undang yang dibentuk berdasarkan adat serta norma yang pada umumnya diterima pakai oleh sesuatu masyarakat. Oleh kerana adat serta norma sesuatu masyarakat berbeza dengan masyarakat yang lain, maka tidak semua common law dapat diterima di tempat atau masyarakat yang berlainan. Di England, pengaruh Henry II amat ketara dalam merekayasa common law, berdasarkan kes-kes individu berbanding ‘prescriptive codes.’ Rekayasanya yang tidak berlandaskan prinsip agama (Kristian)  dapat diperteguhkan dengan definisi common law oleh  Blackstone sebagai “the common sense of the community, crystalized and formulated by our forefathers.”

       Mempersenda tuhan zahir dalam pelbagai bentuk dan cara, atas beberapa tujuan. Ketika saya di Tingkatan Enam membaca teks wajib Atheis karya Achdiat K. Mihardja, ucapan mempersenda tuhan datang daripada  protagonisnya. Saya tidak mengerti mengapa Atheis dijadikan buku teks untuk remaja ketika itu. Sungguhpun peleraian novel ini mengambangkan suatu pilihan yang rasional dan kontekstual, tetapi pembaca dewasa yang lebih matang akan lebih memahaminya berbanding pembaca remaja belasan tahun. Pembaca remaja memerlukan bimbingan seorang guru yang pintar untuk memahami konsep ketuhanan, transendental dan logosentrisme.

       Pada awal tahun 1970-an, dunia sastera Indonesia dihebohkan dengan cerpen “Langit Makin Mendung” karya Ki Panjikusmin – yang dipertahankan oleh paus sastera Indonesia H.B.Jasin atas nama kebebasan berkarya.  Ini cerpen antropomorfik yang melukiskan Tuhan dengan sifat-sifat manusia. Begitu jelasnya cerpen ini mempersenda Tuhan, sehingga ada yang merungkaikan nama penulisnya sebagai akronim kepada ‘kibaran panji-panji komunis internasional.’ Di Malaysia, Kassim Ahmad tercebur ke dalam kontoversi hangat dan berpanjangan setelah dia mengungkapkan “Tuhan sudah mati’ dalam sebuah puisinya.

       Dekad-dekad 1950-an hingga awal 1970-an menyaksikan pengaruh realisme sosialis dalam gerakan dan penciptaan karya seni baik di Malaysia mahupun di Indonesia. (Ini harus dibezakan dengan ‘realisme sosial’ yang dalam karya seperti ciptaan Coubert “Stonebreakers’ atau artis  Renato Guttoso dari Itali yang menggambar ‘real life’ sebagai satu cara mencabar nilai-nilai ‘burjuis.’). Penguasa sosialis membentuk dan menggalakkan kemunculan armada yang terdiri daripada penulis, artis dan penggubah lagu yang melanggan fahaman realisme sosialis, kerana mereka, menurut  Stalin, ialah  ‘jurutera jiwa manusia’ (engineers of human souls).

       Ada yang mempersenda Tuhan untuk terangkat ke kancah kontoversi dan cepat terkenal. Sebuah novel atau drama pentas dicipta untuk menggambarkan betapa konon hukum serta undang-undang Islam menindas kaum wanitanya. Ia menjadi lebih berkesan jika anda merupakan penulis Islam sendiri. Atau anda mencipta karya yang menghina Islam (Tuhan, Nabi serta ayat-ayat-Nya). Karya anda segera diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa Eropah. Karya anda itu mungkin akan mendapat salah satu anegarah berprestij di Eropah atau Amerika Syarikat. Jika nyawa anda terancam (diancam oleh mereka yang lebih menyayangi Tuhan), anda akan mendapat suaka politik di Eropah atau Amerika Syarikat, dan diberikan kawalan keselamatan sepanjang masa. Lebih daripada itu, ada penerbit di Eropah atau Amerika Syarikat yang bersedia menghulurkan wang pendahuluan untuk penyelidikan, keselesaan berkarya serta royalti yang lumayan kepada anda – untuk karya anda yang akan datang, yang diharap lebih ghairah mempersenda Tuhan, Nabi dan ayat-ayat-Nya. Dan fenomena ini telah dan sedang berlaku…

       Akhirnya penulis atau pengarang kembali kepada persoalan : Apa tujuan anda mengarang? Untuk menjawabnya penulis  mencarinya dari  latar belakang pendidikan, pandangan dunianya, konsepsinya terhadap peranan karya, tafsirannya terhadap kejayaan dan ganjaran, dan sebagainya lagi. Dari atas benteng yang dihuni oleh pengarang-pengarang Melayu-Islam yang faham akan tujuan mengarang, mereka memandang ke bawah dan kejauhan, melihat pena yang bergerak melibas sembarangan membentuk aksara dan ungkapan yang melanggan fahaman liberalisme, sekularisme, dan malah mempersenda tuhan.

       Saya sedang memanjat tangga di sisi benteng itu, belum tiba di atasnya.

       Ketika itu saya teringat dua rangkap puisi yang saya kumandangkan pada malam penerimaan Anugerah Sastera Negara:

Hamzah Fansuri, Syeikh Ahmad al-Fatani,

Tun Seri Lanang, Raja Ali Haji,

Karya persuratan padat berisi

Tanda pujangga seorang insani.

 

Persuratan tidak mengulang yang lama,

Aku hanya alam dan watak semata,

Fikrah falsafah itu lebihlah mulia,

Disulam keindahan membijaksanakan manusia.

      

 

 

 

 

 

 

      

      

     

 

No comments:

Post a Comment