Wednesday, May 20, 2009

Anwar Ridhwan & Antologi Drama ASEAN - Malaysia

Judul buku : Antologi Drama ASEAN : Malaysia
Tahun terbit : 2007/749 halaman.
Penyelenggara : Amilah Ab. Rahman
Penerbit: Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka (Malaysia)

Kandungan:
Pengenalan (Prof. Dr. Solehah Ishak)
LAZRI MEON (A.Samad Said) 1-66
MATINYA SEORANG PAHLAWAN (Usman Awang) 67-94
KELONGSONG (Kemala) 95-212
SELENDANG UMI (Noordin Hassan) 213-278
PULANG (Anwar Ridhwan) 279-320
TINGGINYA MENYAPU AWAN (Bidin Subari) 321-450
TOK PERAK (Syed Alwi Syed Hassan) 451-590
DUA TIGA KUCING BERLARI (Mustapha Kamil Yassin) 591-682
SI BONGKOK TANJUNG PUTERI (Shaharom Husain) 683-738
Biodata Penulis, 739-749.